Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Kalender

Forskere fra NIKKB vil være talstærkt til stede på kongressen og dele ud af deres viden, både som tovholdere og som oplægsholdere, når Faglig Kongres 2016 afholdes i den kommende weekend i Århus

 

NIKKB’s efteruddannelsesansvarlige Rie Castella Toftgaard og efteruddannelseskoordinatorer Nanna Sønderkær Meyer og Anette Ravn Nørregaard har tilrettelagt et spændende og varieret fagligt program med rig mulighed for at udvide sin viden og blive inspireret af de mange, spændende oplægsholdere.

 

Spændende og lærerige kurser med NIKKB-forskere ved roret
Henrik Wulff Christensen, direktør og forskningsleder på NIKKB, underviser fredag formiddag på kurset ”Klagesager – Hvad gør jeg”.

 

På kurset får deltagerne en øget bevidsthed om hvordan man griber en klagesag an ren praktisk samt værktøjer til at undgå lignende situationer, en ”hvem, hvad, hvor” i klagesager.  I løbet af kurset vil der være cases der demonstrerer forskellige klagesager forløb.

 

Jan Hartvigsen, professor og forskningsleder ved IOB og seniorforsker ved NIKKB, deltager i fredagens plenumsession om ”Fremtidens muskuloskeletale dagsorden – den nye virkelighed”.

 

I plenumsessionen vil tre fremtrædende forskere fra hver deres perspektiv give deres bud på den muskuloskeletale dagsorden, som de antager den vil komme til at se ud i fremtiden.

 

Desuden deltager Jan Hartvigsen i kurset ”Retningslinjer – what’s in it for me?”, der lægger op til en erfaringsudveksling i form af oplæg og debat, så retningslinjer bliver et positivt og brugbart værktøj i hverdagen. Kurset er en del af programmet fredag eftermiddag.

 

Samtidig er Mette Jensen Stochkendahl, seniorforsker på NIKKB, tovholder og underviser i kurset ” Patienter og sygefravær - Hvad kan jeg gøre?”. Kursets formål er at klæde deltagerne på til at spille en aktiv, hjælpende rolle i patientforløb, hvor patienten er blevet helt eller delvist uarbejdsdygtige eller måske endda er ved at miste sit job.

 

Kurset vil via oplæg, cases og diskussion i plenum og grupper belyse overstående spørgsmål. Der bliver udleveret konkrete, praktiske værktøjer, der kan bruges mandag morgen på kontoret.

 

Lørdag formiddag er Alice Kongsted, seniorforsker på NIKKB og lektor på IOB, tovholder og underviser sammen med bl. a. Lise Hestbæk, seniorforsker på NIKKB og lektor på IOB, i kurset ” Moderne Maintenace af lændepatienter”.

 

Kurset har form af et foredrag, der tager udgangspunkt i konkrete tag-med-hjem værktøjer og inddragelse af kliniske eksempler. I løbet af kurset vil underviserne opdatere klinikere på håndtering af patienter med langvarige rygsmerter på ekspertniveau. Formålet er at inspirere klinikere til at tage ansvar for patienter med langvarige lændesmerter.

 

KirCACS på Faglig Kongres
Desuden har kiropraktorer også mulighed for at få besvaret spørgsmål omkring kiropraktorernes eget IT-system, KirCACS, på Faglig Kongres. I udstillerområdet opstiller NIKKB en stand, hvor både nuværende og kommende brugere af KirCACS kan henvende sig og få besvaret de spørgsmål, de måtte brænde inde med.

 

De mange aktiviteter, der involverer forskerne, giver kongressens deltagere rig mulighed for at få udbytte af det store arbejde der dagligt lægges for dagen på NIKKB.