Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Kalender

Kiropraktorer er ofte i kontakt med patienter, der har haft et mildt hovedtraume enten på grund et fald, et biluheld, et sammenstød til sport eller lignende. Mange af disse patienter præsenterer sig med hoved- og nakkesmerter, og det er derfor vigtigt, at du som kiropraktor er opdateret på den nyeste viden på dette felt.

En stor ny rapport på området viser, at de milde og gentagne hovedtraumer og deres konsekvenser generelt er underdiagnosticerede. Ofte har traumerne langvarige konsekvenser for patienterne, og der kan i forbindelse med traumerne opstå små hjerneskader og psykologiske implikationer. Milde hovedtraumer, eller MTBI – Mild Traumatic Brain Injury – som diagnosen kaldes på engelsk, benævnes i forskerkredse som ”the silent epidemic”, da både symptomerne og følgerne af traumet (fx hukommelsessvigt) kan være svære at se og påvise.

For at imødekomme behovet for mere viden og undervisning på dette vigtige område har NIKKB samlet fire stærke undervisere til en spændende og lærerig kursusdag d. 1. juni. Disse undervisere er alle involverede i enten forskning i og/eller behandling af sådanne patienter, og i løbet af kurset, vil deltagerne blive opdateret på den nyeste viden inden for følgende områder:
Epidemologien: Hvad ved vi om milde hovedtraumer og deres konsekvenser på kort og langt sigt for patienterne? Området præsenteres af professor David Cassidy fra Canada, der har stået i spidsen for en stor, international gruppe af forskere og klinikere under Ontario Neurotrauma Foundation, der har udarbejdet en fælles rapport på området.

Den akutte udredning: Hvilke tests bruger man i den akutte udredning af hovedtraumer, og hvordan tolkes resultaterne? Hvad er den initiale behandling, og hvornår kan patienten vende tilbage til fx sport og arbejde? Området præsenteres af en idrætslæge, der arbejder med kontaktsport.

Psykologiske symptomer og kognitive deficits:
• Hvilken rolle spiller psykologiske faktorer i forbindelse med milde hovedtraumer?
• Har psykologiske faktorer betydning for langtidsprognosen?
• Hvilke kognitive deficits finder vi neuropsykologisk?  
• Hvordan kan vi ud fra et psykologisk synspunkt behandle patienter med kroniske følger efter et mildt hovedtraume/hjernerystelse?
Området præsenteres af klinisk psykolog, ph.d. Tonny Elmose Andersen

Hvad stiller vi op som behandlere: Professor og seniorforsker Jan Hartvigsen har netop været forfatter på en artikel, der omhandler disse patienters brug af sundhedsvæsenet, og han vil bl.a. tale om, hvem og hvilke dele af sundhedsvæsenet patienter med milde hovedtraumer opsøger? Hvad præsenterer de sig med af symptomer i klinikken, og hvad kan vi som behandlere stille op?
Jan Hartvigsen forklarer: ”I Nordamerika er hovedtraume og hjernerystelse et brændvarmt emne, og I Danmark begynder vi også at diskutere, om og i hvilken grad en enkelt eller gentagne hjernerystelser påvirker helbreddet på længere sigt. Har man fx større risiko for at få demens eller Parkinson’s syge, hvis man har haft en eller flere hjernerystelser? Vi kan ud fra vores nye undersøgelser se, at mange af disse patienter opsøger en kiropraktor, sandsynligvis fordi de har nakkesmerter og hovedpine. Det er derfor vigtigt, at kiropraktoren er godt klædt på til at rådgive og behandle disse patienter.”

Dagen afsluttes med en paneldebat, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål og få en fælles diskussion om håndteringen af patienter med milde hovedtraumer i fremtidens sundhedsvæsen.

Kurset er åbent for andre faggrupper end kiropraktorer.

Faktaboks:

FORM
Præsentation og paneldebat

SPROG
Dansk og engelsk

UNDERVISERE
David Cassidy, professor
Jan Hartvigsen, professor og seniorforsker
Tonny Elmose, klinisk psykolog
Idrætslæge

KURSUSLEDER
Claus Dam Nielsen

ANTAL DELTAGERE
Maks. 70

TID
Lørdag d. 1. juni 2013 kl. 10.00 - 16.00

STED
Syddansk Universitet lokale U100 (auditoriet ved hovedindgangen).

PRIS
Kursus     DKK 800
Kursusprisen er inkl. morgenmad, frokost og forplejning i løbet af dagen

TILMELDING
Senest d. 1. maj 2013 på nikkb.dk