Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Kalender

DKF og NIKKB rejser ud i de fem kredse (KKF'er) med kursus om det nye prolapsforløb.

Oplæggene er primært for kiropraktorer.

De første kurser finder sted nu den 26. og 27. april i Jylland i hhv. Kolding og Viborg.

24. maj holdes kurset i Region Midt.

Effter sommerferien holdes det i Region Hovedstanden.

Tilmelding til kurserne, der varer fra 9.30 til 15, foregår via den lokale kreds/KKF.