Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Kalender

NIKKB’s Efteruddannelsesenhed udbyder i denne sæson et kursus om emnet med titlen ”Vanskelige” patienter med diffuse klager – behandling og udredning af funktionelle lidelser ud fra TERM-Modellen.

Jeg tog en snak med en af hovedpersonerne bag TERM-Modellen professor, dr.med. Per Fink, der er forskningsleder og ledende overlæge på forskningsklinikken. Per Fink fortæller om kurset og TERM: ”Overordnet har kurset tre hovedformål: at formidle viden om, hvad funktionelle lidelser er, at bibringe kiropraktoren praktiske færdigheder i generel interviewteknik og behandlingsprincipper samt at bidrage til en generel holdningsbearbejdning i forhold til patienters psykiske og funktionelle lidelser – så denne patienttype tilbydes relevant behandling på lige fod med alle andre patienter. Især dette sidste element er vigtigt. Disse patienter skal tages alvorligt, og kurset viser igen og igen, at man kan forbedre opfattelsen af denne type patienter, blot ved at klæde klinikeren fagligt bedre på. Der er ingen tvivl om, at den typiske kursist møder op med en vis skepsis og usikkerhed. Men i kursusforløbet kommer der en stor interesse frem, og vi ser oftest, at deltagerne finder det spændende at bruge deres nye viden i praksis. Og det, der virkelig viser kursets anvendelighed, er, at patienttilfredsheden øges markant. Patienten er jo den helt centrale i dette forløb, og det gælder om at stoppe odysseen for patienten, der ofte har været utrolig meget igennem, før der foreligger en konkret diagnose og et behandlingsforløb, der virker”, forklarer Per Fink.

Og hvad så i relation til kiropraktorpraksis? Per Fink fortsætter: ”Det vi har lært af forløbet er, at det nogle gange kræver en multidisciplinær indsats at hjælpe patienterne. Principperne og teknikkerne i kurset kan bruges af alle faggrupper, herunder kiropraktorer. Mange patienter med funktionelle lidelser har kropslige symptomer som fx whiplash, lændesmerter og muskuloskeletale smerter generelt. Når patienter med smerter, som ikke skyldes en konkret diagnosticeret lidelse, via deres behandlingsforløb i primærpraksis, pludselig oplever at blive taget alvorligt, fordi behandleren er opmærksom på patientens behov og giver sig tid til både at tale og forklare, så sker der det, at de fleste patienter begynder at forstå sig selv og deres smerte. Pludselig er der noget, der giver mening for dem – om dem selv og deres symptomer. Specielt i relation til kiropraktorerne, som vi ikke har haft med på kurset før, så forestiller jeg mig, at I er en meget aktiv gruppe at arbejde med. Når vi afholder dette kursus er det vigtigt at få fat i alle, og at deltagerfeltet er bredt. Det skal ikke bare være Tordenskjolds soldater. Konceptet kan favne alle – også dem som ikke typisk interesserer sig for de psykologiske aspekter i patientbehandling. Men det er ingen hemmelighed, at vi især er interesseret i at arbejde med den lidt tavse type behandler, som nok ikke tidligere har fået uddannelse i psykologi. Det, som kursisten lærer via TERM-Modellen, kan anvendes med det samme i klinikken – til stor gavn for både behandler, patient og samfund”, slutter Per Fink.

Kurset afholdes som internat 13.-14. januar 2012 og fortsættes på to efterfølgende eftermiddagsmøder. Læs mere på www.nikkb.dk/efteruddannelse

FAKTA:
Fra lægepraksis ved man, at ca. 25 % af patienterne klager over fysiske tilstande og symptomer, som fx smerte i nakke, ryg eller skulder, som ikke kan forklares ud fra et veldefineret sygdomsbillede, eller hvor det organiske grundlag er diskutabelt. En del af disse patienter lider af en såkaldt funktionel lidelse.