Formål

Implementering af ICPC-2-DK i kiropraktorernes journalsystemer har til formål at danne overblik over de individuelle patientforløb i kiropraktorpraksis, skabe grundlag for ensartet kommunikation med den øvrige praksissektor samt give mulighed for systematisk datafangst og kvalitetsudvikling.

Baggrund

I overenskomsten for kiropraktorpraksis 2017 er det aftalt at implementere diagnosekodning som en del af kravene til Den Danske Kvalitetsmodel.

Kalender

ICPC-2-DK

ICPC-2-DK er en dansk oversættelse og videreudvikling af ICPC-2e diagnoseklassifikationssystemet som er udviklet af WONCA til almen praksis. Det har i Danmark været anvendt i almen praksis som en del af den elektroniske patientjournal siden 1998 og administreres af Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E).

 

Systemet er opbygget i kapitler og komponenter som gør det nemt og overskueligt at søge og vælge den rigtige diagnosekode til den rigtige patient. I forhold til f.eks. ICD-10 som anvendes indenfor hospitalsvæsnet, er koderne mere overordnede hvilket samtidig sandsynliggør en mere ensartet kodning mellem forskellige behandlinger.

 

Systemet er samtidig opsat på en sådan måde at ICD-10 kan mappes (dvs. oversættes) til en tilsvarende ICPC-2-DK kode, hvilket letter kommunikationen med sekundærsektoren. ICD-10 vil dog som udgangspunkt, ikke indgå som en del af implementeringen i kiropraktorpraksis. Det vil forsat være muligt at mappe ICD-10 koder fra sekundærsektoren.