E-mail Print Eksport til iCal-format

Turnusforplejning betaling

 

Arrangement:
Turnusforplejning betaling
Dato:
31.12.2020 09.00 - 15.00
Hvor:
Betaling
Kategori:
Turnus

Beskrivelse

Betaling for turnusforplejning

I DKF's standardkontrakt for turnuskandidaters ansættelse hos privatpraktiserende kiropraktorer fremgår det af punkt 2.3, at ansættelsesstedet betaler forplejning under turnuskurserne.

Opkrævningen her (kr. 2.750,-) dækker udgifterne til forplejning for samtlige dagskurser og to af de tre weekendkurser, som turnusuddannelsen omfatter.
(Datoen herover har intet med kursusdatoerne at gøre, men er blot lukkedatoen for betalingsarrangementet her)

Det tredje weekendkursus afholdes som et internatkursus, og betalingen herfor vil ske særskilt i forbindelse med at det løber af stablen i oktober.

Sted

Sted:
Betaling

Registrering

Turnustilmelding