E-mail Print Eksport til iCal-format

NIKKB's ultralydsuddannelse

 

Arrangement:
NIKKB's ultralydsuddannelse
Dato:
26.04.2019 09.00 - 17.00
Hvor:
Ceres Park & Arena - Aarhus C
Kategori:
Efteruddannelse med mulighed for at søge kompensation

Beskrivelse

Nu er muligheden her igen for at opnå EFSUMB level 1 i muskuloskeletal ultralydsskanning.


Indhold

NIKKB har siden 2010 udbudt en uddannelse i muskuloskeletal ultralydsskanning udviklet i samarbejde med Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS). En uddannelse, der lever op til de europæiske retningslinjer for EFSUMB level 1
På kurset får du en teoretisk og praktisk gennemgang af ultralydsskanning af bevægeapparatet og undervisning i at beskrive ultralydsskanninger. Du skal udføre 200 skanninger under selve forløbet. 100 skanninger laves hjemme i klinikken og beskrives som cases. Der føres logbog gennem hele forløbet.


Mål

• Efter endt uddannelse kan du udføre ultralydsskanninger med tilskud fra Sygesikringen
• Du har opnået et kompetenceniveau inden for muskuloskeletal ultralydsskanning svarende til EFSUMB level 1


Form

Teori, cases, superviserede skanninger og visuel logbog


Undervisere

Lars Bolvig
Stine Clausen
+ evt. ekstra undervisningsassistenter

Om underviserne

Lars Bolvig er overlæge og medejer af stadionklinikken på Atletion i Aarhus og er desuden ansat som klinisk lektor ved Aarhus Universitet og leder af Center of Clinical Ultrasound, Aarhus University. Lars har gennem en årrække været formand for DUDS og er på nuværende tidspunkt ansvarlig for DUDS’ undervisning.

Stine Clausen er kiropraktor og har arbejdet med muskuloskeletal ultralyd siden 2009. Hun er i 2017 påbegyndt et ph.d.-studie, der omhandler ultralydsskanning af patienter med hofteartrose. Stine har stået i spidsen for ultralydsuddannelsen siden 2011 og varetager den praktiske planlægning og afvikling af kurset.


Kursusleder

Andreas Tøllner Christensen og Stine Clausen


Antal deltagere

Maks. 16 
På nuværende tidspunkt er der 3 ledige pladser
Når kurset er fuldt booket, er det muligt at blive skrevet på venteliste ved at registrere sig på linket nederst på siden.

Pris

DKK 20.000,00
Kursusprisen er inklusiv forplejning i løbet af dagen.
Udgifter til undervisningsmateriale kommer oveni.

Dato og tid

Fredag den 26. april 2019
Fredag den 24. maj 2019
Fredag den 7. juni 2019
Fredag den 23. august 2019
Fredag den 11. oktober 2019
Fredag den 22. november 2019
Alle dage kl. 9.00 – 17.00

Ret til ændringer forbeholdes, efter aftale med kursisterne

Tilmelding

Senest fredag den 22. marts 2019
OBS KRAV FOR DELTAGELSE:
Du skal have taget DUDS kursus i Muskuloskeletal Ultralyd (se mere på www.duds.dk)

Kompensation

Det er muligt, at anmode om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for kursusdagene.

 

Registrering efteruddannelse

Kurset registreres som 48 timers efteruddannelse i kategorien diagnostik.

 

Sted

Ceres Park & Arena Kort
Sted:
Ceres Park & Arena   -   Hjemmeside
Gade:
Stadion Alle 70
Postnummer:
8000
By:
Aarhus C
Land:
Denmark

Beskrivelse

 

 

Registrering

Denne session er ikke offentliggjort Denne session er ikke offentliggjort