E-mail Print Eksport til iCal-format

Tværprofessionelt kursus: "Radiografi af det perifere skelet"

 

Arrangement:
Tværprofessionelt kursus: "Radiografi af det perifere skelet"
Dato:
14.11.2018 09.30 - 15.11.2018 - 15.30
Hvor:
University College Lillebælt, Campus Odense - Odense M
Kategori:
Efteruddannelse med mulighed for at søge kompensation

Beskrivelse

Billeder til website10

  

Har du en interesse i det radiografiske område og et ønske om at udvikle din personlige viden og kompetence inden for den radiografiske optageteknik – så er dette kursus noget for dig.


Indhold

Dette tværprofesionelle kursus udbydes i samarbejde med Radiograf Rådet og henvender sig til kiropraktorer og radiografer, der arbejder med røntgenoptagelser af knogler og led og ønsker en optimering af billedkvaliteten set i lyset af brugen af og behovet for god og valid diagnosticering.

Kurset sætter fokus på radiografiens ortopædiske speciale i det periferie skelet, hvor patologiske fund eller udelukkelse heraf forudsætter et dybdegående kendskab til bevægeapparatets anatomi – røntgenstrålingens udbredelse samt udfordringen i den digitale billeddannelse – kort sagt radiografiens kunst, som du udøver og benytter i din dagligdag.

Som deltager skal du diskutere og foreslå optimeringer til optagelserne relateret til positionering og røntgenteknik.


Mål

Målet med kurset er, at du kan vurdere egne optagelser i forhold til behov og patologi og udvikle din personlige fagkyndighed og kompetence i optageteknik.


Form

Udover korte plenumoplæg, vil kurset tage udgangspunkt i cases og deltagernes egne optagelser, hvorefter der arbejdes intensivt i tværfaglige grupper, hvor deltageren er aktiv i vurdering af undersøgelser i forhold til anamnese, forventede fund og diagnostik.


Undervisere

Undervisningen omkring ortopædisk radiografi varetages af følgende radiologer og beskrivende- og forskningsradiografer fra Odense Universitetshospital.

Janni Jensen, Forskningsradiograf, Radiologisk afd.
Trine Torfing, Overlæge, Radiologisk afd.
Hans Tromborg, Overlæge, lektor, Ph.d., Håndkirurgisk sektor, Ortopædkirurgisk afdeling O
Carsten Fladmose Madsen, Overlæge, Traumesektoren, Ortopædkirurgisk afdeling O


Kursusleder

Claus Brix Pedersen


Antal deltagere

Maks. 5 
På nuværende tidspunkt er der 3 ledige pladser
Når kurset er fuldt booket, er det muligt at blive skrevet på venteliste ved at registrere sig på linket nederst på siden.
BEMÆRK - der er kun reserveret 5 pladser til kiropraktorer. Kurset er også udbudt til radiografer.

 

Pris

DKK 4.995,00
Kursusprisen er inklusiv forplejning i løbet af dagene. Mandag tilbydes netværksmiddag, info følger.

 

Dato og tid

Onsdag den 14. november 2018 kl. 9.30 - 17.00 og
Torsdag den 15. november 2018 kl. 8.30 - 15.30
(tidligere 5. -6. november, men flyttet til ovenstående datoer)

Tilmelding

Senest den 10. september 2018

Kompensation

Der kan søges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for begge dage.

 

Registrering efteruddannelse

Kurset registreres som 14 timers efteruddannelse i kategorien Diagnostik.

 

Sted

Kort
Sted:
University College Lillebælt, Campus Odense
Gade:
Niels Bohrs Alle 1
Postnummer:
5230
By:
Odense M
Land:
Denmark

Registrering

Denne session er ikke offentliggjort Denne session er ikke offentliggjort