E-mail Print Eksport til iCal-format

Neurologi i praksis

 

Arrangement:
Neurologi i praksis
Dato:
02.06.2018 09.30 - 03.06.2018 - 15.30
Hvor:
SDU - Odense M.
Kategori:
Efteruddannelse

Beskrivelse

Billeder til website6

  

Del 1: Nedre motor neuron læsion og rektal eksploration
Del 2: Øvre motor neuron læsion og kranienerveundersøgelse


Indhold

I primær praksis anvendes neurologiske undersøgelser dagligt. Oftest i relation til patienter med rodtrykssymptomer. Den neurologiske undersøgelse er central for diagnose, behandling og prognose, men fra tid til anden dukker kliniske fund op, som ikke er forenelige med nerverodstryk. Hvordan forholder vi os til disse fund.

De nye pakkeforløb for prolaps og stenose lægger op til, at kiropraktorerne er tovholder for patienter med disse lidelser. Dette kursus vil højne din opmærksomhed og kvalitet på de neurologiske undersøgelser for NMN, ØMN / kranienervescreening, samt tolkningen af de neurologiske fund som diagnostisk værktøj.

Kursets del 1: Nedre motor neurons læsion vil indeholde følgende:
• Repetition af den gode neurologiske undersøgelse OE og UE med niveauer
• Repetition af årsag, kliniske fund og udfald ved hver nerverodslæsion, samt tolkningen af de kliniske fund.
• Gennemgang af nervelæsioner på forskellige niveauer (paramediant, reces, foraminalt) hhv. lumbalt og cervicalt.
• Berøring af håndtering og rådgivning af patienter med nerverodslæsion ud fra NKR.
• Gennemgang rektal eksploration, teoretisk og praktisk.

Ydermere vil kurset berøre emnet omkring viderehenvisning af patienter med nerverodspåvirkning, såsom:
• Kirurger – Hvad kan de hjælpe med?
• Hvilke symptomer skal være til stede, før de vil modtage patienterne (herunder ASA score).
• Cauda patienten
• Akut og ellektiv kirurgi? Hvad er indikationen og de kirurgiske muligheder.
• Outcome, risici, helingsperiode, recidiv, langtidsprognosen, bivirkninger ved kirurgi.
• Hvilket budskab ønskes formidlet af kiropraktorerne til patienterne ved henvisning til kirurgisk vurdering.
• Regionale forskelle i patienthåndteringen ved kirurgisk henvisning, (hospital / afd. eller praksis).

Herudover vil der være cases med fokus på følgende:
• Symptomer på prolaps/stenose/recesstenose
• De nye kliniske retningslinjer
• MR fund ved nerverodspåvirkning
• Patienthåndtering med afsæt i NKR.

Kursets del 2: Øvre motor neurons læsion vil indeholde følgende:
• Repetition af den gode neurologiske undersøgelse for øvre motor neuron læsion
• Repetition af den gode kranienervescreening samt koordinationstest
• Kliniske fund og tolkningen heraf ved øvre motor neuron læsion set i et case-perspektiv.

Ydermere vil kurset berøre følgende emner, set fra kirurgens side:
• Kendskab til subjektive og kliniske symptomer ved øvre motor neuron læsion, samt overordnede ”kasser”, hvor symptomer kan lægges i – og derudfra pejle sig ind på niveau for skaden.
• Overordnet gennemgang af medullær nervelæsioner, cervicalt og thoracalt, SAH, blodprop, siveblødning?
Spørgsmål: er der neurologiske sygdomme / patologiske forandringer, der kunne være relevante?

Herudover vil der være cases med fokus på følgende:
• Årsager til øvre motor neuron læsion ud fra symptomer
• Hvordan skal disse patienter håndteres i praksis?
• Regionale forskelle i patienthåndteringen ved kirurgisk henvisning, (hospital / afd. eller praksis).


Mål

At give dig en grundig opdatering af den neurologiske undersøgelse for nedre og øvre motor neuroner i primær praksis, tolkning, diagnostik og håndtering set i forhold til NKR og kirurgiske muligheder.


Form

Teoretisk oplæg efterfulgt af hands´on af de neurologiske undersøgelser.
Herefter cases og plenumdiskussioner af de relevante fund og sammenhænge.


Undervisere

Susanne Vejsgaard Vesterager, Kiropraktor, Ekstern lektor.
Andreas Nørgaard Glud, Neurokirurg OUH


Kursusleder

Kristine Fink


Antal deltagere

Maks. 35 
På nuværende tidspunkt er der 3 ledige pladser
Når kurset er fuldt booket, er det muligt at blive skrevet på venteliste ved at registrere sig på linket nederst på siden.

Pris

DKK 3.800,00
Kursusprisen er inklusiv forplejning i løbet af dagen.

Dato og tid

Lørdag den 2. juni 2018 kl. 9.30 - 17.30 og
Søndag den 3. juni 2018 kl. 9.0 - 15.30

Overnatning og middag

Overnatning og middag finder sted på Hotel Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M

Enkeltværelse DKK 825,-

Dobbeltværelse pr. pers. DKK 515,-

Middag inkl. vin og kaffe DKK 675,-

Tilmelding

Senest den 23. april 2018

Kompensation

Kurset udløser ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Registrering efteruddannelse

Kurset registreres som 14,5 timers efteruddannelse i kategorien Patientforløb.

 

Sted

SDU Kort
Sted:
SDU   -   Hjemmeside
Gade:
Campusvej 55
Postnummer:
5230
By:
Odense M.
Land:
Denmark

Registrering

Denne session er ikke offentliggjort Denne session er ikke offentliggjort