E-mail Print Eksport til iCal-format

Turnusforplejning

 

Arrangement:
Turnusforplejning
Dato:
31.12.2019 09.00 - 15.00
Hvor:
Betaling
Kategori:
Turnus

Beskrivelse

Betaling for turnusforplejning

I DKF's standardkontrakt for turnuskandidaters ansættelse hos privatpraktiserende kiropraktorer fremgår det af punkt 2.3, at ansættelsesstedet betaler forplejning under turnuskurserne.

Opkrævningen her (kr. 2.475,-) dækker udgifterne til forplejning for samtlige dagskurser og to af de tre weekendkurser, som turnusuddannelsen omfatter.

Det tredje weekendkursus afholdes som et internatkursus, og betalingen herfor vil ske særskilt i forbindelse med at det løber af stablen i oktober.

 

Sted

Sted:
Betaling

Registrering

Turnustilmelding