E-mail Print Eksport til iCal-format

UL efteruddannelse - for dig med EFSUMB level 1

 

Arrangement:
UL efteruddannelse - for dig med EFSUMB level 1
Dato:
27.01.2018 08.30 - 16.00
Hvor:
Vejle Sygehus, Røntgenafdelingen - Vejle
Kategori:
Efteruddannelse

Beskrivelse

Billeder til website2

Dette er en unik mulighed for at modtage sparring og supervision og forbedre dine færdigheder med muskuloskeletal UL.


Indhold

NIKKB oplever fortsat stor efterspørgsel på videreuddannelse og sparring inden for UL og ultralydsskanning i klinikkerne.

Derfor har NIKKB i samarbejde med kiropraktor Stine Clausen udarbejdet dette kursus, hvor du får mulighed for at undersøge og diagnosticere patienter på røntgenafdelingen i Vejle sammen med erfarene UL-undersøgere. Lignende kursus blev afholdt i april 2016.

Kurset er et 1-dags kursus afviklet på Vejle Sygehus, Røntgen afdelingen, hvor selekterede patienter, typisk henvist fra almen praksis eller ortopædkirurgiske afdelinger, er indkaldt på dagen. Der vil primært blive set på patienter med skulder- og hofteproblematikker. Der tages udgangspunkt i den enkelte patient og kursisternes kliniske færdigheder. Der vil undervejs blive drøftet henvisningskriterier, kriterier for blokadebehandling og ”den gode henvisning”.

Det kliniske set-up:
1 erfaren UL-undersøger og 3 kursister vil løbende igennem dagen se cirka 13 forskellige patienter, som alle skannes og diagnosticeres. Kursister kan forvente at komme til at udføre skanninger, og der vil være rotation mellem de 3 undervisere.

Der vil være masser af hands-on, sparring og dialog dagen igennem.
Er der specielle, sjældne eller klassiske cases, vil alle få muligheden for at se dette under kurset.

TIDSPLAN:
8.30 – 9.00: Ankomst - kaffe og omklædning
9.00 – 9.30: Introduktion og kort rundvisning på afdelingen
9.30 – 12.00: Opstart med patienter (det forventes at alle grupper ser 7 patienter )
12.00 – 13.00: Frokost
13.00 – 15.30: Patienter (det forventes at alle grupper ser 6 patienter )
15.30 – 16.00: Afrunding/afslutning


Mål

Målet med kurser er:
• Større erfaring og sikkerhed i anvendelsen af UL
• Større sikkerhed og sparring i forhold til diagnostikken
• Flere patienter/forskellige patologier på kort tid


Form

Hands-on/workshop og sparring


Undervisere

De erfarne UL-undersøgere er alle ansat på røntgenafdelingen, Vejle Sygehus og har arbejdet med muskuloskeletal ultralydsundersøgelse i mange år:

Stine Clausen, Beskrivende kiropraktor.
Christian Lund, Beskrivende kiropraktor.
Thomas Skjødt, Overlæge.


Kursusleder

Stine Clausen


Antal deltagere

Maks. 9 
På nuværende tidspunkt er der 1 ledige pladser
Når kurset er fuldt booket, er det muligt at blive skrevet på venteliste ved at registrere sig på linket nederst på siden.

Pris

DKK 2.500,00
Kursusprisen er inklusiv forplejning i løbet af dagen.

Dato og tid

Lørdag den 27. januar 2018 kl. 8.30 - 16.00

Tilmelding

Senest den 1. januar 2018

Kompensation

Kurset udløser ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.


Registrering efteruddannelse

Kurset registreres som 7 timers efteruddannelse i kategorien Diagnostik.

 

Sted

Vejle Sygehus, Røntgenafdelingen Kort
Sted:
Vejle Sygehus, Røntgenafdelingen
Gade:
Kabbeltoft 25
Postnummer:
7100
By:
Vejle
Land:
Denmark

Registrering

Denne session er ikke offentliggjort Denne session er ikke offentliggjort