Travlhed med nye ph.d-projekter om børn

På NIKKB har seniorforsker Lise Hestbæk og jeg selv travlt med at forberede flere kommende ph.d.-projekter, hvor vi skal undersøge, hvordan vi bliver bedre til at forebygge og behandle tidlige problemer i ryg, nakke og ekstremiteter.

Allerede i dette forår starter den norske kiropraktor Ellen Aartun på sit projekt, hvor hun følger 1.300 skolebørn over to år for at blive klogere på, hvilke faktorer i børnenes miljø og fysiske tilstand, der disponerer for rygproblemer.

Senere vil vi sætte yderligere tre ph.d.-projekter i gang under det såkaldte Svendborg Projektet. Her vil vi sammen med professor Niels Wedderkopp og…

Læs mere

Når vi 400 patienter i uge 5?
Kl.9:40 fredag i uge 5 har vi registreret 396 kiropraktorpatienter som deltagere i projektet, og håber på, at vi kan gå på weekend med 400 inkluderede.

Det er hver dag spændende at se, hvor mange patienter, det er lykkedes klinikkerne at inkludere.

Selv om den enkelte kiropraktor nok synes, det kan se ud af lidt, sker der trods alt noget, når mange trækker læsset.

Læs mere

Entusiastiske projektdeltagere!
Entusiastiske projektdeltagere!Vi har fået forstærkning, idet forskningsklinikken i Løgstør, der ikke havde mulighed for at være med i projektet fra begyndelsen, nu har meldt sig klar.

Heidi Eirikstoft har været på introbesøg og sagt god for projektstart. Trods langsommere inklusion end beregnet går vi stadig efter 1000 patienter, og jeg er rigtig glad for, at vi nu kan rekruttere fra endnu en klinik.

Gennem den løbende kontakt med patienterne, der deltager i projektet, fornemmer vi, at mange er meget dedikerede i deres deltagelse. En patient har fx kontaktet os for at få sine ugentlige spørgsmål pr mail i stedet for sms…

Læs mere

Nye potentielle forskere på vej
Torsdag d. 27. januar afholdt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kandidatafslutning for de nye kiropraktorer, hvor bl.a. NIKKB's efteruddannelseschef Claus Dam Nielsen holdt festtale.

NIKKB ønsker tillykke med kandidatgraden og håber selvfølgelig, at flere af jer vil gå forskervejen.

NIKKB har bl.a. mulighed for at understøtte forskerambitioner via vores Forskerspireprogram.

Læs mere

Klassifikation af lændesmerter (uge 3 - 2011)
Klassifikation af lændesmerter (uge 3 - 2011)En tredjedel af målet er nået nu, hvor 334 kiropraktor patienter har sagt ja til at deltage i projektet, og en meget stor del besvarer ugentligt deres sms-spørgsmål.

Men det kommer ikke af sig selv. Der kæmpes på forskningsklinikkerne for at afsætte ekstra tid til projektpatienter, få nye lændepatienter til at komme på de afsatte tider, huske at spørge patienterne om de vil deltage, overtale dem der er i tvivl og gennemføre den standardiserede undersøgelse som projektet kræver.

Faktisk viser det sig, at de logistiske udfordringer nok er sværere at overkomme end det at gennemføre undersøgelsesrutinen. Heldigvis er alle indstillede…

Læs mere