Kiropraktor og ph.d.-studerende i styregruppen for Forskeruddannelsesprogrammet

Jeg sidder som en af to ph.d.-studerende ud af elleve medlemmer i styregruppen for det nye forskeruddannelsesprogram (FUP) ved SDU. Det er interessant at følge med i processen og lytte til diskussionen i et sådant udvalg, og selv komme med indspil. Fysisk aktivitet og bevægeapparatet omfatter et bredt spektrum af ph.d. studerende inden fagområdet, alt fra den humanistiske vinkling inden for idræt og samfund, via klinisk forskning inden ortopædkirurgi, fysioterapi og kiropraktik, og til den cellulære forskning inden muskelfysiologi. Alle forskningsenheder i programmet skal planlægge og gennemføre relevante kurser, totalt 4-6 kursus i løbet af et år. Hvem financierer? Hvor…

Læs mere

900 rundet!

Kiropraktorklinikkerne i KIP-enheden har nu inkluderet over 900 deltagere i NIKKB's forløbsprojekt. Projektet skal kortlægge, hvordan det går patienter, der henvender sig i primærsektoren med lændesmerter.
KIP er en enhed under NIKKB der beskæftiger sig med kiropraktisk praksisforskning.

Læs mere

Hvorfor har patienter forskellige forventninger?
Der er stadig et lille stykke til målet på 1000 deltagere i lændeprojektet, men figuren her neden for taler da sit tydelige sprog om, at vi er tæt på.

Her er fuld gang i dataindtastning, og vi har baselinedata på mere end 700 patienter dobbelt-indtastet og oprenset klar til brug for det første projekt, de skal anvendes til.
Det drejer sig om et speciale i klinisk biomekanik, der skal se på, hvad der har betydning for patienters forventning til prognosen. Et relevant spørgsmål fodi vi ved, at patienters forventning hænger ret stærkt sammen med, hvordan det rent faktisk går dem.

Læs mere

Hvorfor har patienter forskellige forventninger?

Der er stadig et lille stykke til målet på 1000 deltagere i lændeprojektet, men figuren her neden for taler da sit tydelige sprog om, at vi er tæt på.

Her er fuld gang i dataindtastning, og vi har baselinedata på mere end 700 patienter dobbelt-indtastet og oprenset klar til brug for det første projekt, de skal anvendes til.
Det drejer sig om et speciale i klinisk biomekanik, der skal se på, hvad der har betydning for patienters forventning til prognosen. Et relevant spørgsmål fodi vi ved, at patienters forventning hænger ret stærkt sammen med, hvordan det rent faktisk går dem.
 

Læs mere

Jagten på 'missing values'
Sommeren har for længst passeret sit højdepunkt, mens arbejdet med min første artikel følger en mere jævn kurve, og det føles at være et stykke væk fra dens ende. Det er arbejdet med de små detaljer som stjæler meget af min tid, og bloggen er ikke opdateret på det sidste – mest grundet en altopslugende jagt på missing values. I forskning går man op i missing values. De kaldes ikke missing kun fordi værdien mangler i dit dataset, men også fordi de gemmer sig. De står ikke og blinker til dig, de opererer mere i de skjulte. Man skal holde styr…

Læs mere