Inklusionen af lændepatienter er slut - nu følger vi dem

Jeg troede faktisk i rigtig lang tid på, at vi ville runde 1000 deltagere, men måtte 'nøjes' med 970. Det har været en lang proces, hvor nogle klinikker har leveret langt mere end forventet , mens vi har måttet indse, at andre ikke var i stand til at gennemføre projektet. Det kunne være gået glattere, men det væsentligste er, at vi nu har en god kohorte og fortsat en rigtig pæn deltagelse ved opfølgning. Og så har vi lært meget om data indsamling fra kiropraktor praksis. Vi har unikke data på denne kohorte og mange idéer til at forbedre fremtidige…

Læs mere

Varieret tilværelse som ph.d.-studerende
I modsætning til den kliniske hverdag, hvor man er i en og samme klinik hver dag og ser en del akutte lænderyg patienter, som efter mange år opfattes som relativt ensartet, er en hverdag som ph.d.-studerende ret varieret: Indsamling af data, analysering, læsning, skrivning, kursusaktivitet, mødeaktivitet, undervisning, vejledning og efterhånden formidling og rejser til konferencer, både som passiv tilhører og aktiv deltager.

En helt ny opgave for mig i denne lange række er at indtage rollen som vejleder. I september vejledte jeg to grupper 1. års studerende med sine studiestartsopgaver, nu i februar/marts står vejledning af ca. 16…

Læs mere

135.000 fra IMK Almene Fond til lændeprojekt
Jeg ku næsten ikke få armene ned, da jeg fik svar fra IMK Almene Fond, at de har imødekommet vores ansøgning om 135.000 kr til et projekt, hvor vi vil interviewe nogle af deltagerne i NIKKBs projekt om forløb af lændesmerter.

Der er så meget vi gerne vil vide om patienter med rygsmerter, og nu har vi mulighed for at indsamle endnu mere nuancerede oplysninger, end dem vi normalt får fra spørgeskemaer.

Interviewene skal give os en bedre forståelse for, hvad de svar, deltagerne giver os på spørgeskemaer og via sms, betyder. Gennem interviews kan patienterne med deres egne ord fortælle, hvordan deres forøb har været, om de er…

Læs mere

951 - det er altså tæt på 1000

Der mangler faktisk kun 49 deltagere til de 1000 kiropraktor-patienter i projektet om klassifikation og forløb af lændesmerter, der var målet - og det er omtrent så tæt på, vi kommer.

Jeg har lovet kiropraktorerne, at de må stoppe med inklusion af patienter om en uge.


Læs mere

1 år med NIKKB's forløbsprojekt
 
Så er det tid til at sende det første 1-års spørgeskema i forløbsprojektet ud.

Den første deltager, der afslutter projektet, har besvaret hver eneste sms gennem 52 uger og også alle de spørgeskemaer, hun er blevet præsenteret for. Ud over det, der blev udfyldt hos kiropraktoren for et år siden, drejer det sig om et efter 2 uger og et efter 3 mdr.
Vi håber nu, at hun og rigtigt mange andre af deltagerne i projektet også vil svare på det sidste spørgeskema i projektet.

Jeg ved godt, at det kan virke nyttesløst, hvis det er længe siden, der har været…

Læs mere