BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

KIRPACS 3.0 ER EN REALITETb_roentgenfotos

NIKKB har forenklet KirPACS, hvilket betyder, at der bl.a. er mulighed for radiologisk vurdering og adgang til klinikkens eget cockpit.

 

 

Kalender

Kære Klinik
 
I forbindelse med implementeringen af EU direktivet 2013/59/Euratom er der sket en række ændringer i de bekendtgørelser, som regulerer området i forhold anvendelse af røntgen i forbindelse med diagnostik af patienter. Dette betyder bl.a., at de dosisgrænser der er fastlagt for arbejdstagere er ændret. Dette betyder i praksis, at ikke alle der anvender røntgenudstyr i forbindelse med kiropraktisk virksomhed skal bære persondosimeter. Før man som klinik kan undlade at anvende persondosimeter skal klinikken have lavet en sikkerhedsvurdering i samarbejde med mig som ansvarlig fysiker. Denne sikkerhedsvurdering sker nedenfor for samtlige klinikker.
 
For at man som klinik kan undlade at anvende persondosimeter skal det synliggøres, at dosis til personalet i enhver situation vil være under 1 mSv pr. år, som er grænsen for enkeltpersoner i befolkningen. Det er mit skøn, som ansvarlig fysiker, at dosis vil være under 0,1 mSv pr. år, så længe eksponeringerne sker enten udenfor eller bag et godkendt afskærmet røntgenrum. Dette skøn baseres på den nuværende viden og ud fra dosishistorikken hos kiropraktorer.
 
Der gælder derfor, at hvis man som klinik (og medlem af fysikerordningen under NIKKB) altid udfører røntgenundersøgelser (eksponering) udenfor et godkendt afskærmet røntgenrum, så kan personer, som udfører røntgenundersøgelser undlade at bære persondosimeter jf. § 12 og kap. 9 i Bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.
 
Såfremt der anvendes persondosimeter på klinikken, skal det personlige dosimeter indsendes til SIS hver tredje måned.
 
Hvis I som klinik beslutter jer for ikke at anvende persondosimeter, skal I gemme dette brev, idet I som klinik skal kunne fremvise dette i forbindelse med jeres akkreditering.
 
Med venlig hilsen
Peter Sigerseth Grøn
Ansvarlig fysiker