BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

BESØG AF SUNDHEDSSTYRELSEN (SIS)b_roentgenfotos

Hvad gør jeg, når Sundhedsstyrelsen (SIS) kommer på besøg i min klinik?

Klik her og læs, hvad du skal gøre før, under og efter et besøg

Tabel: Information om stråledoser 

Kalender

De skærme, som man på klinikker med et digitalt røntgenanlæg anvender til at stille en egentlig diagnose betegnes normalt som en diagnostisk monitor. En sådan monitor er en del af hele den billeddannende kæde, og har dermed stor indflydelse på den billedkvalitet, som kiropraktoren i sidste ende oplever. Det betyder, at monitoren indirekte kan medvirke til at give patienten den mest optimale stråledosis ved undersøgelsen.

 

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse har udgivet en ny vejledning om diagnostiske monitorer til beskrivelse af røntgenbilleder inden for det medicinske område.

 

Vejledningen giver et overblik over, hvordan skærmene defineres, anbefalinger til driftsbetingelser, samt hvilke kontroller der bør udføres for at kunne dokumentere, at driftsbetingelserne er overholdt.

 

Målgruppen for vejledningen er både personer, der udfører kontroller, og personer der har ansvar for indkøb eller vedligehold af udstyr samt indretning af de lokaler, hvor røntgenbillederne beskrives. Dette betyder, at den normalt kun har relevans for den enkelte kiropraktor i forbindelse med indkøb af nye diagnostiske skærme.

 

Anbefalingerne til de diagnostiske skærme hos kiropraktorerne kan ses af nedenstående tabel. Dette vil være ønskeligt for indkøb af nye monitorer af hensyn til fremtidssikring, hvorimod allerede eksisterende diagnostiske monitorer kan anvendes så længe de lever op til de krav der var gældende før 15. maj 2018. D.v.s. at minimumskravet til monitorer fortsat er en opløsning på 2 millioner pixels (MP).

 

Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med krav til eller indkøb af diagnostiske skærme kan den ansvarlige fysiker eller røntgenkonsulenten kontaktes.

 

PARAMETER
VÆRDI
Opløsning
Modsvarer behov (anbefalet 3 MP)
Indstillet kalibreret lystæthed (luminans) Lmaks [cd/m2]
Anbefalet 400
Gråtoner i monitor og grafikkort (bitdybde) [bits]
Anbefalet 10
Indbygget LUT
Ja
Interface (kabel og grafikkort)
Modsvarer behov