BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

BESØG AF SUNDHEDSSTYRELSEN (SIS)b_roentgenfotos

Hvad gør jeg, når Sundhedsstyrelsen (SIS) kommer på besøg i min klinik?

Klik her og læs, hvad du skal gøre før, under og efter et besøg

Tabel: Information om stråledoser 

Kalender

Måling af patientdoser er et værktøj til optimering af protokoller og procedurer hos bl.a. kiropraktorer. Referencedoser er et fastlagt nationalt dosisniveau, som en undersøgelse på en standardpatient (mellem 50-90 kg) forventes at holde sig under. Referenceværdien for den enkelte klinik kaldes en repræsentativ dosis.

 

Hos kiropraktorerne har man indtil nu benyttet indgangsdosis (med enheden mGy), som mål for patientdosis og derved også referencedosis. Sundhedsstyrelsen har nu udsendt en ny vejledning, hvor denne fremgangsmåde ændres, så man nu skal måle arealdosis (med enheden Gy∙cm2). Den nye fremgangsmåde betyder, at man på den enkelte kiropraktiske klinik skal have adgang til et arealdosismeter, som kan måle denne type dosis. På nogle moderne generatorer er der indbygget en funktion, som kan beregne denne arealdosis uden, at man skal have koblet et eksternt dosismeter på ens røntgenapparat.

 

Uanset om man har en generator, som kan beregne patientdosis eller om doserne måles ved brug af et eksternt tilkoblet arealdosismeter, så er det et krav, at rigtigheden af dette kontrolleres regelmæssigt. Hvis man fx har et eksternt arealdosismeter, så skal dette kalibreres efter producentens anvisning, normalt hvert andet år. Hvis man ønsker at bruge røntgenapparatets egen visning af arealdosis, skal den angivne værdi kontrolleres og dokumenteres i modtage- og statuskontroller.

 

NIKKB vil tage kontakt til de firmaer, som normalt foretager kontrol af røntgenapparaterne hos kiropraktorerne og gøre dem opmærksomme på ændringen på området. Det enkelte firma kan så være behjælpelig med at finde den løsning, som passer bedst til den enkelte klinik. Den ansvarlige fysiker og Røntgenkonsulenten står også til rådighed, hvis der skulle være spørgsmål til dette.

 

Der er og vil komme yderligere fokus på patientdoser fremadrettet, bl.a. fordi et nyt europæisk direktiv har skærpet kravene til området. I kan læse mere om måling af patientdoser og sammenligningen af disse med referencedoser i Sundhedsstyrelsen vejledning på området: 
(https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/straalingsgeneratorer/~/media/5AE0DCD9EBAF4DD9B45208EB44826E60.ashx).