BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

BESØG AF SUNDHEDSSTYRELSEN (SIS)b_roentgenfotos

Hvad gør jeg, når Sundhedsstyrelsen (SIS) kommer på besøg i min klinik?

Klik her og læs, hvad du skal gøre før, under og efter et besøg

Tabel: Information om stråledoser 

Kalender

6. februar trådte ny lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse i kraft. Loven er mere moderne, enkel, fleksibel og målrettet end det gamle regelsæt. Den giver bedre muligheder for, at Sundhedsstyrelsen i fællesskab med virksomheder og hospitaler kan bidrage til endnu bedre beskyttelse af mennesker, der udsættes for erhvervsmæssig stråling, bl.a. radiografer, sygeplejersker, læger og andre sundhedspersoner eller patienter som følge af medicinsk bestråling.

 

Ifølge NIKKB’s røntgenenhed får loven betydning for kiropraktorer i forbindelse med måling af patientdoser, tilladelse til brugen af røntgenanlæg samt diagnostiske monitorer. Allerede nu kan du læse om måling af patientdoser, og efterhånden som betydningen af loven bliver afdækket for de øvrige områder, kan du også læse om dem på https://nikkb.dk/nyheder/billeddiagnostik/

 

Der er aftalt overgangsordning med SIS. Den indebærer, at der i løbet af 2018 og frem sker en indfasning af bl.a. kravet om måling af patientdoser samt kravene til de diagnostiske monitorer.

 

Moderniseringen indebærer blandt andet, at styrelsen annullerer 33 bekendtgørelser, og i stedet introducerer et grundlæggende regelsæt i nogle få nye bekendtgørelser, hvoraf to er af relevans for kiropraktorerne: En om strålebeskyttelse generelt (https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/bekendtgoerelse-om-ioniserende-straaling-og-straalebeskyttelse) og en om strålingsgeneratorer (https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/bekendtgoerelse-om-brug-af-straalingsgeneratorer), det vil sige for eksempel røntgen og partikelacceleratorer.

 

Sundhedsstyrelsen omsætter p.t. de nye regler til let forståelige vejledninger for bl.a. specifikke anvendelsesområder i sundhedsvæsenet. Men NIKKB har som sagt skrevet om betydning for kiropraktorer.

 

Læs her, hvad Sundhedsstyrelsen skriver om den nye strålebeskyttelseslov: https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/sundhedsstyrelsen-styrker-straalebeskyttelsen