BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

BESØG AF SUNDHEDSSTYRELSEN (SIS)b_roentgenfotos

Hvad gør jeg, når Sundhedsstyrelsen (SIS) kommer på besøg i min klinik?

Klik her og læs, hvad du skal gøre før, under og efter et besøg

Tabel: Information om stråledoser 

Kalender

Siden KirPACS blev etableret som et standard billedarkiveringssystem i 2008, har systemet gennemgået en række opdateringer. Nu er en opdatering af KirPACS til version 5.0 på vej, affødt af nye love og bekendtgørelser på det billeddiagnostiske område, et behov for at modernisere og udvikle KirPACS og et ønske blandt kiropraktorer og patienter om et system, der kan udveksle billeder med det øvrige sundhedsvæsen. Læs videre og find ud af hvilken betydning opdateringen får for KirPACS og abonnenterne.

 

KirPACS 5.0 bliver en væsentlig opdatering af billedarkiveringssystemet. Med opdateringen vil KirPACS leve op til de nye love og krav om persondatasikkerhed og røntgenstråling. På det tekniske område vil muligheden for at se billeder blive webbaseret, så også kiropraktiske klinikker uden et røntgenanlæg får mulighed for at se billeder på en webviewer. Det gør KirPACS til en moderne og tidssvarende løsning.

 

Nye love og bekendtgørelser stiller nye krav til KirPACS

Den nye lovgivning vedrørende røntgen og persondata er en væsentlig grund til at opdatere KirPACS. Systemet har hidtil ikke haft de store udfordringer med at leve op til gældende regler og love, fordi lovgivningen på det billeddiagnostiske område har været uændret siden 1998, det vil sige 10 år før KirPACS blev lanceret.

 

Det ændrede sig i begyndelsen af 2018, da SIS introducerede en række love og bekendtgørelser på baggrund af ny EU-lovgivning med relevans for kiropraktorer. Den er implementeret i form af to bekendtgørelser:


• Bekendtgørelse nr. 84 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197135 
• Bekendtgørelse nr. 86 om brug af strålingsgeneratorer  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198161

 

Alle love og bekendtgørelser blev omtalt i artiklen ”ny lov, der styrker strålebeskyttelse, får betydning for kiropraktorer” på nikkb.dk 20. marts 2018, og på roadshows i foråret 2019. Samtidig blev persondataforordningen indført i maj 2018, hvilket også har medført behov for tilpasning.

 

De nye love og bekendtgørelser stiller nye krav til bl. a. måling og registrering af patientdoser, billedkvalitet og personalets kompetencer. Et krav om at man måler arealdoser på klinikker med røntgen betyder, at det bliver nødvendigt at installere et arealdosimeter per røntgenenhed.

 

Persondataforordningen betyder, at KirPACS skal have en indbygget patient- og behandlervalidering. Det bliver en dyr løsning for klinikkerne, hvis den skal gennemføres for hver klinik hver for sig. Et fælles centralt og nationalt system baseret på moderne og sikker teknologi er den optimale løsning.

 

Behov for modernisering

Efter etableringen i 2008 gik der ikke lang tid, før KirPACS blev videreudviklet til at være en software PACS-løsning med en freeware billedviewer, der var målrettet de krav og behov, kiropraktorbranchen havde på daværende tidspunkt. Nu er det tiden til at indfase en moderne og ressourcebesparende webviewer, der opfylder alle diagnostiske krav og tillader en central administration af brugerrettigheder.

 

En webviewer vil være centralt installeret og blive opdateret løbende af NIKKB uden at brugerne skal gøre noget, og uden at brugerne bliver generet af opdateringerne. Det giver en optimal driftssikkerhed for klinikkerne og en opdatering af funktionaliteterne, der vil føre til et mere moderne og forbedret KirPACS og gøre lokal billedarkivering i klinikkerne overflødig. Samtidig vil kiropraktorerne få et billedarkiveringssystem, hvor de får adgang til relevant eksisterende billedmateriale og nye optagelser ”in real time”. Klinikker med røntgenudstyr vil stadig kunne foretage røntgenundersøgelser og uploade billeder, mens klinikker uden røntgenudstyr vil kunne rekvirere og se billederne i webvieweren. I begge tilfælde vil brug af KirPACS kræve et abonnement.

 

Billedudveksling med det øvrige sundhedsvæsen

Med en opdatering af KirPACS til version 5.0 bliver et stort ønske fra branchen om integrering i det regionale billedindeks gjort teknisk muligt. Opkoblingen til de regionale billedarkiver giver mulighed for tovejs læsning af billeder og dermed også gensidig udveksling mellem en kiropraktorklinik og de radiologiske afdelinger på sygehusene.
Hvilke konsekvenser får en opdatering?

 

Kiropraktorerne skal leve op til et krav om dokumentation af et røntgenkvalitetssikringssystem. Den dokumentation får man i KirPACS, idet systemet indeholder en fysikerordning, et klinikcockpit og en røntgenkvalitetshåndbog. Sætter man sig grundigt ind i røntgenkvalitetshåndbogen opfylder man stort set alle krave til dokumentation og er godt forberedt, når man får besøg af Sundhedsstyrelsen (SIS).  Find røntgenkvalitetshåndbogen på NIKKB’s hjemmeside:  https://nikkb.dk/table/billeddiagnostik/rontgenkvalitetshandbogen/

 

Det bliver ikke gratis at opdatere KirCACS. De enkelte kiropraktiske klinikker vil skulle foretage en række investeringer i form af indkøb af arealdosimeter og abonnement hos NIKKB samt et årligt gebyr til SIS. Men det er vigtigt at bemærke, at der er tale om en brancheløsning, der inkluderer software til alle klinikker, med og uden røntgen.

 

De nye regler og krav og KirPACS 5.0 blev præsenteret på en række regionale roadshows i maj 2019. ved at klikke på linket herunder, kan du læse NIKKB’s power pointpræsentation fra forårets roadshows om billeddiagnostik:  https://nikkb.dk/images/Efteruddannelse/Roadshow_billeddiagnostik_2019v33_Skrivebeskyttet.pdf