BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

KIRPACS 3.0 ER EN REALITETb_roentgenfotos

NIKKB har forenklet KirPACS, hvilket betyder, at der bl.a. er mulighed for radiologisk vurdering og adgang til klinikkens eget cockpit.

 

 

Kalender

De nye retningslinjer for billeddiagnostik er nu færdige og bliver sendt med posten til medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening.

Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kiropraktorer og radiologer ledet af kiropraktor, ph.d., seniorforsker Tue Secher Jensen, der nu bl.a. er ansat på NIKKB.

Retningslinjerne er udarbejdet på initiativ af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF) på baggrund af overenskomsten fra 2010 mellem de to parter, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes kliniske retningslinjer på det billeddiagnostiske område i samarbejde med speciallæger i radiologi.

Retningslinjerne er primært målrettet kiropraktorer, men retningslinjerne vil også kunne være til gavn for andre behandlere i primær- og sekundærsektoren, som henviser til eller anveder billeddiagnostik i forbindelse med udredning af patienter med lidelser i bevægeapparatet. Dette skal især ses i forhold til, at der på nuværende tidspunkt ikke findes opdaterede nationale retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet.

Der er udviklet en hjemmeside til retningslinjerne: http://www.bdretningslinjer.dk/

Kilde: Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner.