BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

BESØG AF SUNDHEDSSTYRELSEN (SIS)b_roentgenfotos

Hvad gør jeg, når Sundhedsstyrelsen (SIS) kommer på besøg i min klinik?

Klik her og læs, hvad du skal gøre før, under og efter et besøg

Tabel: Information om stråledoser 

Kalender

Udviklingen af det nye KirPACS har bl.a. gjort, at alle klinikkens data vedrørende kontrol af røntgenapparaturet på klinikken nu er samlet i KirPACS.  Dette betyder, at klinikken nu har fået et samlet overblik over de kontroller, der er foretaget på røntgenudstyret på klinikken og de krav, som den ansvarlige fysiker måtte have til disse kontroller. Desuden findes der en oversigt over patientdoserne, der er målt på klinikken og en rapport over den vurderede billedkvalitet.

NIKKB har demonstreret KirPACS for Sundhedsstyrelsen for at vise, hvilket værktøj kiropraktorerne, der er med i NIKKB’s fysikerordning, råder over. Tilbagemeldingen fra Sundhedsstyrelsen var, at det så spændende ud og at det gav et godt overblik over status for den enkelte klinik. Sundhedsstyrelsen påpegede dog, at det er vigtigt, at den enkelte klinik også i forbindelse med tilsyn fra Sundhedsstyrelsen kan tilgå de informationer, som er lagret i KirPACS. Konkret betyder dette, at den enkelte klinik skal kunne tilgå KirPACS og genfinde den sidste status- og konstanskontrol samt dokumentation for målte patientdoser samt den udarbejdede billedkvalitetsrapport, når Sundhedsstyrelsen kommer på besøg.

Det har desværre vist sig, at der har været eksempler på klinikker, der ikke overfor Sundheds-styrelsen har kunnet dokumentere det fornødne overblik over status for klinikkens røntgenud-styr og dette på trods af, at det er klinikkens ansvar som ejer.

Jeg vil derfor opfordre alle de klinikker, som er med i fysikerordningen under NIKKB at sikre sig, at de kan tilgå de relevante dokumenter i KirPACS, så de kan demonstrere overblik i forbindelse med tilsynene fra Sundhedsstyrelsen. NIKKB har udarbejdet en række instruktionsvideoer til, hvordan man hurtigt kommer i gang med brugen af KirPACS.

Instruktionsvideoerne kan findes på NIKKB’s hjemmeside via dette link: www.nikkb.dk/kirpacshelp

Jeg håber, at ovenstående kan være medvirkende til, at tilsynene fra Sundhedsstyrelsen kan blive afviklet på den enkelte klinik på en måde, så misforståelser og andre ting kan undgås.