BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

KIRPACS 3.0 ER EN REALITETb_roentgenfotos

NIKKB har forenklet KirPACS, hvilket betyder, at der bl.a. er mulighed for radiologisk vurdering og adgang til klinikkens eget cockpit.

 

 

Kalender

I forbindelse med Statens Institut for Strålebeskyttelses (SIS) besøg hos kiropraktiske klinikker rundt omkring i Danmark, har de konstateret, at der generelt går for lang tid mellem starten af en måned og til et anlæg tages ud af drift på grund af manglende eller problematisk konstanskontrol. SIS har ønsket, at der bliver strammet op i kiropraktor praksis.

 

Statens Institut for Strålebeskyttelse har derfor pålagt røntgenanlæggets ansvarlige fysiker/NIKKBs fysiker at udarbejde et system, som sikrer, at der reageres hurtigt, hvis der ikke foretages en konstanskontrol eller hvis en konstanskontrol ikke kan godkendes.

 

Pr. 1. juni ændres fremgangsmåde for opfølgning på konstanskontroller hos NIKKB, således at hvis en klinik ikke senest den 10. i hver måned har udført en konstanskontrol og overført denne til KirPACS eller sendt resultatet til NIKKB, så vil klinikken modtage en rykkermail, hvoraf det fremgår, at klinikken har 7 dage til at udføre denne kontrol. Hvis der således ikke er udført en konstanskontrol senest den 17. i hver måned, så vil der uden yderligere varsel blive nedlagt forbud mod brugen af røntgenanlægget. Forbuddet vil være gældende indtil der foreligger en godkendt konstanskontrol. Statens Institut forStrålebeskyttelse vil blive informeret om de anlæg, hvor der er nedlagt forbud mod brugen.

 

På samme måde vil der, hvis en konstanskontrol ikke kan godkendes, blive givet en frist på højst 14 dage til at få udbedret problemerne og til at udføre en ny konstanskontrol, som kan godkendes. Såfremt dette ikke kan nås indenfor de givne frister, vil der blive nedlagt forbud mod brugen af røntgenanlægget, indtil der foreligger en konstanskontrol som kan godkendes. Statens Institut for Strålebeskyttelse vil også i denne forbindelse blive informeret om de anlæg, hvor der er nedlagt forbud mod brugen.

 

Al kommunikation vedr. ovenstående vil ske til den e-mail adresse, som klinikken har oplyst til NIKKB og som fremgår af KirPACS. Det anbefales derfor, at man logger på KirPACS og tjekker, at det er den korrekte e-mail adresse, som står i systemet.

 

Endvidere skal jeg gøre opmærksom på, at hvis jeres klinik holder lukket i en periode, som umuliggør gennemførelse af en konstanskontrol, så vil vi gerne have besked om dette, så vi ikke uberettiget nedlægger forbud mod brugen af jeres røntgenanlæg.

 

For de klinikker, som ikke benytter KirPACS i forbindelse med konstanskontroller (både analoge og digitale anlæg) gælder det også, at NIKKB senest den 10. i hver måned skal have modtaget resultatet af konstanskontrollen. Resultatet må meget gerne sendes pr. e-mail af hensyn til overholdelse af tidsfrister.

 

Jeg håber, at ovenstående fremgangsmåde vil kunne indføres uden de store problemer for jer i dagligdagen. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte NIKKB på telefon 6550 4533 eller via mail billeddiagnostik@nikkb.dk.

 

I kan læse mere i instruksen vedr. konstanskontroller, som I finder på NIKKB’s hjemmeside under Billeddiagnostisk Enhed (Link til instruks).

 

Peter Grøn, ansvarlig fysiker NIKKB