OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

WFC, World Federation of Chiropractic, har i dag offentliggjort en liste over foreslået læsning til alle i den kiropraktiske profession.

 

Listen er en databank, der samler en række relevante forskningsartikler under et, hvilket giver kiropraktorer en let og overskuelig adgang til de forskellige artikler, som WFC har grupperet i 21 emneområder på læselisten.

 

Projektet ledes af Dr. Greg Kawchuk fra University of Alberta, der er formand for WFC Research Council, og aktuelt er tilknyttet NIKKB som gæsteforsker.

 

- Listen er blot begyndelsen på projektet. Vi er allerede i gang med arbejdet på anden runde, som vil tilføje nye emneområder såsom kost og folkesundhed, forklarer Dr. Greg Kawchuk om projektet.

 

Følg dette link for at læse mere om læselisten og få adgang til forskningsartiklerne. Selve listen tilgås ved at klikke på ”Suggested reading list” i venstre kolonne på WFC’s hjemmeside:https://www.wfc.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=313%3Awfc-publishes-new-online-reading-list&catid=56%3Anews--publications&Itemid=27&lang=en