OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Er det på tide at udvide forskningsområderne indenfor kiropraktisk forskning, så den inkluderer andet end forskning i smerter i rygsøjlen, nakkesmerter og den nederste del af ryggen? Det slår den canadiske forsker James Donovan til lyd for i sin artikel ”Beyond the Spine: A New Clinical Research Priority” i Journal of Canadian Chiropractic Association, der uden tvivl vil kalde på debat blandt forskere og kiropraktorer.

 

I artiklen opfordrer James Donovan til, at man udvider den kiropraktiske forskning. I de to seneste årtier har forskningen været fokuseret på rygsøjlen og smerter relateret til rygsøjlen, især i nakken og den nedre del af ryggen. Men ifølge den canadiske forsker begrænser smerterne sig ikke kun til disse områder hos patienter, der søger behandling hos kiropraktorerne. Derfor er en gruppe af forskere begyndt at flytte deres fokus fra de traditionelle forskningsemner til nye områder, skriver den canadiske forsker.

Ifølge James Donovan har disse forskere øget fokus på områder som hjerneskader, forhindring af tabt arbejdsevne, uspecifikke brystsmerter, slidgigt i hoften og forebyggelse af smerter hos børn og unge. Artiklen giver en række eksempler på forskning indenfor disse emner. Og forskere fra NIKKB er fremtrædende i forskning indenfor mange af de nævnte emner.

 

James Donovan nævner blandt andet en artikel af professor hos IOB og seniorforsker hos NIKKB, Jan Hartvigsen, som viser, at patienter med kontinuerlige symptomer på mildere traumatisk hjerneskade efter et trafikuheld søgte yderligere behandling af blandt andet kiropraktorer indenfor det første år efter skaden, og en arbejdsgruppe af hjerneforskere og kiropraktorer er kommet frem til, at kiropraktorer kan bidrage væsentligt både med forskning og klinisk behandling af patienter med denne lidelse.

 

Seniorforsker ved NIKKB, Mette Jensen Stochkendahl, har gennemført en undersøgelse, som viste at kiropraktisk behandling kan være med til at forbedre patienternes helbred, der henvender sig hos sygehusenes akutmodtagelser med akutte muskuloskeletale brystsmerter, hurtigere end det ellers er tilfældet.

 

Jan Hartvigsen og seniorforsker Lise Hestbæk fra NIKKB er blandt forskere, der arbejder med et forskningsprojekt i Svendborg, hvor man studerer skolebørns motorik. Projektet involverer flere kiropraktorer, som vil undersøge tilstedeværelsen og udviklingen af muskuloskeletale problemer hos skolebørn samt evaluere effekten af aldersbestemt idræt på rygsmerter.

 

Ifølge James Donovan er der et stort behov for at udfordre de nuværende holdninger til forskningen indenfor kiropraktik. Den canadiske forsker ønsker ikke at stoppe forskning i smerter i rygsøjlen, nakkesmerter og den nederste del af ryggen, men han mener, at det vil kræve nye forskningsmetoder at fastslå yderligere effekt af behandlingen. Måske skal der prioriteres anderledes indenfor klinisk forskning og fokuseres tydeligere på nye forskningsmuligheder?

 

”Med større økonomisk støtte kan kliniske forskere fortsætte med at være nyskabende på disse og andre utraditionelle forskningsområder til glæde for patienterne og professionens fremtid”, slutter James Donovan sin argumentation for nytænkning i forskningsprioriteringen i artiklen, som lægger op til en spændende diskussion blandt kiropraktorer.