OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Sundhedsstyrelsen udgiver tre rapporter, der beskriver, hvordan sundhedsvæsenet kan forberede tilbud og indsatser til den stadigt større del af befolkningen, der har kroniske sygdomme.

Læs mere: http://www.sst.dk/Nyhedscenter/Nyheder/2012/RapporterOmKroniskSygdom.aspx