OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Syv forventningsfulde unge mennesker - fem danskere, en svensker og en nordmand kan nu bryste sig af titlen cand. manu.

De syv ny-udklækkede kiropraktorer blev fejret ved dimissionsfesten på Syddansk Universitet den 26. januar 2012.

NIKKB ønsker tillykke!