OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Sundhedsstyrelsen har 21/1 udsendt en ny national klinisk retningslinje omkring udredning og behandling/rehabilitering af smerter i bevægeapparatet.

 

”Den nye nationale kliniske retningslinje støtter op om, at udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet skal være fokuseret og evidensbaseret. Hensigten er at sikre, at udredningsforløbet ikke trækker unødigt ud og forsinker relevant behandling/rehabilitering. Herudover vejleder den nationale kliniske retningslinje om enkelte konkrete behandlings-/rehabiliteringstiltag, der kan forbedre livskvaliteten og forebygge funktionsevnetab” skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside sundhedsstyrelsen.dk. 

 

Du kan læse hele sundhedsstyrelsens artikel om retningslinjen og finde et link til retningslinjen ved at følge dette link:  http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/nkr-udredning-og-behandlingrehabilitering-af-smerter-i-bevaegeapparatet