OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Kiropraktor Lone Kousgaard Jørgensen er netop blevet valgt som ny formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Hun afløser Peter Kryger-Baggesen, der var formand i 8 år.

Læs mere her: http://www.danskkiropraktorforening.dk/Global/DKF-dokumenter/Bestyrelsen/PRESSEMEDDELELSE_ny%20formand.pdf