OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen går sammen om at etablere en noske kiropraktoruddannelse.

Læs mere her:

http://www.uis.no/article59711-12.html