OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Som et resultat af overenskomsten, der blev indgået den 2. november 2013 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening, fik NIKKB overdraget en række ny driftsopgaver, herunder et projekt omkring diagnosekodning og datafangst.

 

Projektet har som formål at gøre kiropraktor behandlingen endnu mere evidensbaseret og sikre udviklingen i kvaliteten i kiropraktorpraksis ved at tilvejebringe strukturerede data.
Vi har besluttet at indsamle data omkring diagnosekoder som i dag, men også data fra anamneser, undersøgelser og behandlinger i forlængelse af prolapspakke forløbet.

 

Status på projektet er, at vi på nuværende tidspunkt er ved at definere de tekniske snitflader til systemet og indhente de nødvendige tilladelser for at opsamle data. Snitfladerne vil udstilles som web services. Alle journal leverandører vil få adgang til dokumentationen på samme tidspunkt, når vi er færdige.