OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, DSKKB, har udarbejdet kliniske retningslinjer for undersøgelse og behandling af patienter med lumbal prolaps i kiropraktorpraksis.

Retningslinjerne er nu færdige og vil bl.a. blive udsendt til alle DKF’s medlemmer snarest. De vil desuden indgå i et kursus på Faglig Kongres 2012.

Retningslinjerne kan bruges til at få anbefalinger til undersøgelse og behandling af patienter med lumbal prolaps, og hjælp til at træffe beslutninger ud fra en evidensbaseret tilgang.