OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Kiropraktorstuderende Alex Meier fra SDU udtaler sig i dagens udgave af MetroXpress om sine erfaringer med kiropraktorstudiet:

Læs mere her: (se side 32-33 i tillæget om Studieliv)

http://www.e-pages.dk/metroxpressdk/2154/