OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Fredag den 29. juni 2012 kl. 10 afholdes der kandidatafslutning i klinisk biomekanik.

Arrangementet foregår på Syddansk Universitet i konferencelokale 100.

Globaliseringsprofessor, ph.d., dr.med.sr., David Cassidy holder festtalen.