OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Den afgående IOC-præsident Jacques Rogge er netop blevet udnævnet til æresdoktorer (Doctor Honoris Causa) på Syddansk Universitet.

Æresdoktorgraden tildeles forskere, som det skønnes naturligt at hædre med den højeste videnskabelige grad.

Læs hele nyheden her:

http://www.sdu.dk/Nyheder/Nyt_fra_SDU/Rogge

Læs indstillingen her: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Aarets_gang/Aarsfest/Tidligere/Indstillinger_13/Indstillinger_13_aeresdoktorer#Jacques%20Rogge

Kilde: SDU