OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum indbyder til den 17. Åben Forskerdag, onsdag den 29. april 2015 kl. ca. 9.00-15.00, Trinity Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.

 

Deltagelse er gratis, og alle interesserede er velkomne til Åben Forskerdag, inkl. forskningsaktive og forskningsinteresserede deltagere fra Region Sjælland.

 

Åben Forskningsdag er en god mulighed for at møde andre sundhedsvidenskabelige forskerkolleger i et større forum og blive inspireret i workshops og fælles drøftelser.  

 

I år består Åben Forskningsdag af workshops med præsentationer af forskningsprojekter om formiddagen.Temaet for workshopsene er ”Brugerinddragelse i forskning”. Efter workshopsene er der frokost, og om eftermiddagen er der oplæg og drøftelse omkring temaet: ”Implementering af forskningsresultater”.  

 

SSF indkalder abstracts til foredrag om alle områder af sundhedsvidenskabelig forskning til formiddagens workshops. Læs mere om indlevering af abstracts ved at følge linket herunder.

 

Deltagelse i den 17. Åbne Forskningsdag er gratis. Frist for tilmelding er onsdag den 15. april 2014.  

 

Find yderligere informationer om arrangementet, inkl. program, indlevering af abstracts og tilmeldingsprocedure ved at klikke på dette link: http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/forskning/aabenforskerdag