OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Moderne behandling af rygsmerter bør understøtte patientens egenbehandling og nedtone fokus på en strukturel forklaring. Information og patientuddannelse er de primære tiltag. Til patienter med behov for behov for yderligere kan man overveje manuel behandling eller superviseret træning, skriver Alice Kongsted sammen med en gruppe forskere fra SDU og NIKKB i en artikel om rygsmerter i den seneste udgave af Månedsskrift for almen praksis (februar 2020). De nævner desuden GLA:D® Ryg som et bud på at omsætte kliniske retningslinjer til et veldefineret tilbud til patienter med langvarigt rygbesvær og behov for øget egenhåndtering.

 

Månedsskriftets redaktør, Jane Fangel Jensen, fortæller i sin leder om de udfordringer og overvejelser en læge står overfor, når en patient møder op i praksis med rygsmerter. Jane Fangel Jensen fremhæver blandt andet artiklens budskaber om, at rygsmerter skyldes signaler fra muskler og bindevæv, der opfattes som potentielt farlige af hjernen, og at psykosociale faktorer spiller ind i oplevelsen af rygsmerter.

 

I lederen skriver hun om brugen af smertestillende medicin: ”Artiklen betvivler effekten af smertestillende medicinsk behandling, som er vores kendteste løsning, når operation ikke er på tale. I mine øjne skal vi ikke gå uden om analgetika, men selvfølgelig overveje, om patienten faktisk har gavn af behandlingen […] Det vigtigste er, hvad der i patientens øjne giver lindring. Vi skal dog tænke os godt om, inden vi opstarter opioidbehandling” skriver hun, og konkluderer at det at lære patienten at leve med rygsmerter uden at overse en malign eller anden alvorlig årsag til smerterne, kan være lægekunsten.

 

I deres artikel opsamler Alice Kongsted og medforfatterne dele af den aktuelle viden om rygsmerter, der har direkte betydning for håndtering af rygpatienter og giver et bud på, hvordan anbefalingerne kan omsættes til praksis.
Artiklen er opdelt i 5 afsnit, der handler om diagnostik, anbefalede tiltag ved uspecifikke rygsmerter, hovedbudskaber i patientinformationen, en beskrivelse af GLA:D® Ryg og til sidst en opsummering af hele artiklen.

 

Artiklen påpeger, at rygsmerter er et symptom, der kan have mange årsager, men som sjældent er tegn på en alvorlig sygdom. Derfor advarer forfatterne mod overforbrug af billeddiagnostik og udredning i forbindelse med rygsmerter og understreger, at billedfund er vanskelige at tolke, fordi de fund som billeddiagnostik måske afslører også findes hos mennesker uden rygsmerter.

 

Det centrale i artiklen er, at patienter bør have hjælp til at forstå rygsmerterne, så de ikke bliver anledning til unødvendige bekymringer og begrænsninger. Patienter skal have at vide at deres rygsmerter ikke betyder, de fejler noget alvorligt, hvad rygsmerter er, hvad de selv kan gøre, hvad det forventede forløb er, og hvorfor bevægelse er godt, også når man har ondt.

 

Førstelinjebehandling er at berolige patienten og fjerne misforståelser. Er der behov for yderligere tiltag, bør man følge Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, der anbefaler træning og manuel behandling. Medicinsk smertestillende behandling er ikke længere standardbehandling i håndtering af patienter med lændesmerter.

 

Artiklen tilbyder et indblik i den nyeste viden om rygsmerter til læger i almen praksis og andre der ser patienter med rygsmerter. Læs hele artiklen her: http://bit.ly/39QABkM (abonnement påkrævet)