OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Fredag d. 21. juni fejrede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, at 14 nye kiropraktorer har fuldendt deres uddannelse på SDU.

Arrangementet, der blev afholdt på Campus på SDU, indeholdt bl.a. taler af dekan Ole Skøtt, repræsentanter for kandidatholdet og regionspolitiker Bo Libergren.

NIKKB ønsker tillykke.