OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Torsdag d. 26. september 2013 holdes der ordinært bestyrelsesmøde på NIKKB.

Mødet finder sted i NIKKB Mødelokale 3 kl. 12-16.