OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Seniorforsker på NIKKB og lektor på IOB, Alice Kongsted, er blevet ansat som fagkonsulent på Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for nakkesmerter. Hun afløser speciallæge i reumatologi Frank Lønberg, der har ønsket at fratræde stillingen som fagkonsulent.

 

Det er ikke første gang, Alice Kongsted deltager i arbejdet med at udarbejde nationale kliniske retningslinjer. Hun var tidligere med i arbejdsgrupperne bag de nyligt offentliggjorte retningslinjer for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) og behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati). Sammen med professor og forskningsleder på IOB og seniorforsker på NIKKB Jan Hartvigsen, der også var med i arbejdsgruppen, har Alice Kongsted efterfølgende præsenteret de to nationale kliniske retningslinjer for de danske kiropraktorer på en række regionale roadshows i de første måneder af 2016.

 

Der er i det hele taget stor efterspørgsel på NIKKB-forskernes viden og faglighed fra Sundhedsstyrelsen. Mette Jensen Stochkendahl, seniorforsker på NIKKB, er både fagkonsulent og sammen med Jan Hartvigsen deltager i en arbejdsgruppe, der er i gang med at færdiggøre en national klinisk retningslinje for behandling af lænderygsmerter.

 

Alice Kongsted og de øvrige forskeres deltagelse i arbejdet med de forskellige nationale kliniske retningslinjer er med til at sikre, at anbefalingerne i retningslinjerne tager udgangspunkt i evidensbaseret forskning.

 

 ak 2013