OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Regionerne har indgået brede politiske forlig om budgetterne for 2013. Budgetterne sikrer, at økonomiaftalen med regeringen overholdes, og er derved med til at skabe balance i dansk økonomi. I alt er der afsat knap 102 milliarder kroner til sundhedsområdet.

Kilde: Danske Regioner